Suomeksi Svenska English

Optodata.net

DET ÄR ABSOLUT FÖRBJUDET att logga in i vår apparatur ! Anslutningar från vilka sådant sker kan stängas utan varning !

OBS ! Routern FÅR ALDRIG kopplas så att LAN-sidan är ansluten till nätet. Märk kablarna ordentligt !

Måndagen den 1 april 2013: Problem i Lindkoski växel.

Lördagen den 14 januari 2012: Södra Lappträsk STÄNGS AV då växeln i Hindersby skola flyttas till gamla folkskolan.

Onsdagen den 14 september 2011: ARBETE PÅGÅR i Lindkoski. Störningar i trafiken kan uppträda.

Tisdagen den 5 juli 2011: TDC har sagt upp förbindelsen till Kouvola så vi måste bygga en ny förbindelse. Det kan komma störningar i trafiken den här veckan och nästa vecka. Lämna inte viktiga betalningar till sista stund !

Onsdagen den 30 december 2009: Vårt nät fungerar men förbindelsen till Kouvola är dålig. Just nu fungerar reservförbindelsen (ADSL 512 kbit/s) men DNS (namnserver) måste bytas till 192.168.100.254 (som borde fungera också då fiberförbindelsen kommer igång). Kl. 18:00 byttes en konverter i TDC:s skåp i Kouvola ut och nu borde allt gå bra igen.

Alla måste ha FAST IP-adress ! Om ni bara ibland eller inte alls får kontakt till nätet så kontrollera att antingen maskinen (eller ruotern) har fast IP-adress ! Det finns en liten mängd dynamiska IP-adresser för specialfall men de räcker inte till åt alla. Alla har fått en unik fast IP-adress vid anslutningen och om ni har tappat bort den så fråga vad den skall vara. Om ni har fler apparater anslutna så MÅSTE det finnas en router som har den fasta IP-adressen. Inställningen får INTE vara att maskinen hämtar IP-adress automatiskt (utom om det finns en router emellan) !

Epost: Just nu är utgående server smtp.nblnetworks.fi för SMTP. Se http://www.nebula.fi och gå till Asiakastuki>Ohjeet>Sähköposti>Viestien lähettäminen SMTP:llä.

Torsdagen den 27 november 2008: Blötsnö har lett till att elströmmen försvunnit ganska ofta och då stängs våra växlar.

Fredagen den 14 november 2008: OBS ! ÄNDRINGAR i nätet i Hindersby från idag och nästa vecka ! Förbindelsen till Labby och Harsböle kan också brytas tillfälligt !

16 augusti 2008: FONETs DNS nere: ÄNDRA DNS till Nebulas (se nedan) !

Tyvärr måste vi höja månadsavgiften med 5 euro från och med 1 juli 2008 för att få ekonomin att gå ihop.

19 maj 2008 körde en grävskopa sönder en elkabel så vår kontakt till Internet bröts. Den kom igång först kl. 8:42 nästa dag.

11 april 2008: Nebula har ändrat DNS-server till DNS1 : 217.30.180.230 DNS2 : 217.30.182.230 ! Ändra i datamaskinen eller routern !

Hela nätet stängs MÅNDAGEN den 11 maj 2007 kl 12-13.

Elströmmen stängs då av på grund av elinstallationer i kommunkansliet.

1 mars 2007 FONET (numera uppköpt av Nebula) har problem och vi måste köra med reserven som är långsam. Se http://www.nebula.fi/tiedotteet.php

19.2 2007 Hela nätet måste stängas för att någon brutit sej in i huvudroutern den 16.2 2007 kl. 17:15:29 och ändrat inställningarna. Avbrottet blir kort utom ifall det uppstår problem med återställningen.

19.12 2006 Utbyggnaden är nu avslutad och paketpriset gäller inte efter årsskiftet (utom i tidigare överenskomna fall).

Lappträsk kommuns optiska fibernät (stomnät) är utbyggt i Lappträsk i byarna Harsböle, Labby och Lindkoski. I Hindersby och Bäckby fungerar HB Services eget nät som är logiskt ihopkopplat med Optodata.net.

Lappträsk kommun äger fiberkabeln som HB Service AB (byabolag för Hindersby och Bäckby) hyr av kommunen. HB Service sköter om nätets underhåll och anslutning till Internet.

HB Service bygger anslutningar till fibernätet (begär offert). Denna anslutning fungerar enbart inom det lokala nätet med 100 Mbit/s (om man inte har Internetanslutning också).

Hyran för kommunens fiber mm. kostar 6 euro/månad (7 euro med moms). Basunderhållet kostar 50 euro per år (61 euro med moms) och fungerar enligt principen "då vi hinner". Annat underhåll kostar 50 euro per timme ifall inte ett annat avtal har uppgjorts.

Internetanslutning kostar just nu 16 euro per månad (20 euro med moms) men priset kan variera och följer marknadspriset. Nu är den garanterade hastigheten ca. 10 Mbit/s men varierar beroende på belastning (kan också vara högre).

Till anslutningen hör epostadresser i domänen "optodata.net" t.ex. i formen förnamn.efternamn(at)optodata.net. Man kan också ansluta nätsidor till domänen. Dessa namn är alias som enbart pekar på andra adresser. Fördelen är att man kan byta operatör utan att behöva byta adress.

HB Services prislista utanför Hindersby och Bäckby

Varje anslutning bör ha en router av säkerhetsskäl och den har en fast IP-adress som fås av HB Service. Andra IP-adresser fungerar inte i nätet av säkerhetsskäl. Till routern kan man koppla fyra maskiner direkt och med egen switch ännu fler. De maskiner som ansluts till routern kan använda DHCP automatiska IP-adresser. I Finland säljs vanligen långsamma routers som drar ned hastigheten till 10 Mbit/s eller lägre. Köp en modern router som klarar 100 Mbit/s.

Inställningar för routern (eller datamaskinen ifall det inte finns router):
IP adress: 192.168.100.xxx (xxx fås från HB Service AB)
Subnet mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.100.254
DNS1: 217.30.180.230
DNS2: 217.30.182.230.
Inkommande post tas från servern mail.nbl.fi och avgående via smtp.nblnetworks.fi.

HB Service AB ger i allmänhet inte stöd ifråga om hårdvara eller programvara utanför nätanslutningen (konvertern). Vi rekommenderar Christian Nyholm i Lovisa, tel. 050-531 7889 eller någon annan datastödsexpert.

HB Service AB gräver inte. Ta kontakt med någon lokal grävmaskinsägare eller Dan Nybondas, Lindkoski (050-3745637) för kabelplogning.

Mera info: Nisse Husberg, epost: Nisse[på]Hindersby.net, tel. 019-614056, 0457-0184385.